PIERCING: USZU, BRWI, PĘPKA

W naszym gabinecie wykonujemy przekłuwanie uszu, brwi, nosa, języka, brody, pępka. Wszystkie igły, wenflony są jednorazowe z atestami, narzędzia są  sterylne, rozpakowywane w obecności klienta z jednorazowych pakietów sterylizacyjnych. Kolczyki wykonane są ze stali chirurgicznej, są sterylnie pakowane w jednorazowe pakiety sterylizacyjne. Nie wykonujemy zabiegów przekłucia kolczykami niesterylnymi, dlatego jeśli ktoś zakupi kolczyk we własnym zakresie, prosimy o skontaktowanie się w celu wysterylizowania.

 

Piercing wykonujemy tak jak w przypadku tatuażu u osób pełnoletnich po wyrażeniu pisemnej zgody (niezbędny dowód tożsamości), u osób niepełnoletnich konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz zdowodem tożsamości). Ewentualne przeciwskazania oraz pielęgnacja skóry po zabiegu zostaną omówione przed wykonaniem.